Stichting zorgboerderij slangenburglogo

Federatie Landbouw en Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de sector Landbouw en Zorg. Ze professionaliseert de sector, faciliteert regionale organisaties van zorgboeren en is aanspreekpunt voor stakeholders. Ook brengen zij landbouw- en zorgpartijen bij elkaar, stimuleert hen tot samenwerken en is de aanjager van nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen.

De federatie heeft als doelstelling te bewerkstelligen dat professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen tot stand komt, en dat de geboden zorg toetsbaar en transparant is.

Dit betekend:

  • Cliënt(perspectief) staat centraal; vernieuwd kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen legt focus op cliënt, klant (zorgboeren zijn ook ondernemers)
  • Hoogwaardige zorg op maat aan zorgvragers (deelnemers/cliënten)
  1. Kennis: kennis is belangrijk in deze snel veranderende sector. Door deze met elkaar te delen kunnen we sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Kennis wordt gedeeld door het beschikbaar stellen hiervan op de website, maar ook door het organiseren van thema-avonden en het regelmatig rondsturen van nieuwsbrieven.
  2. Loketfunctie: voor leden maar ook voor cliènten en anderen is het handig om met vragen op een centraal punt terecht te kunnen. Deze loketfunctie kan bestaan uit: telefonische bereikbaarheid en een website voor zorgvragers en andere geìnteresseerden. Hiermee worden we meer toegankelijk en zijn een gesprekspartner voor zorgvragers, bedrijven, instellingen, gemeente, provincie, werkvoorzieningschap en nationale organisaties.
  3. Productie: de vereniging kan voor en namens de leden afspraken maken met organisaties voor het verlenen van zorg. Deze wordt dan door de leden aangeboden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een collectieve AWBZ erkenning of een raamcontract waarbinnen de leden zorgcontracten kunnen sluiten. Dit is nog een relatief nieuw gebied waar we volop mee bezig zijn.

Het werkgebied van de VZOG

Leden van de vereniging zijn ondernemende zorgaanbieders in het buitengebied van Oost Gelderland. Onder Oost Gelderland wordt in dit verband verstaan de gemeenten: Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Berkelland, Oude Ijselstreek, Montferland, Doetinchem, Rijnwaarden, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Doesburg, Bronckhorst, Zutphen en Lochem.