Stichting zorgboerderij slangenburglogo

Het kwaliteitswaarborg zorgboerderijen

Zorgboerderij Slangenburg is ontsproten aan het brein van een enthousiaste idealist. Lange tijd is het een proces van ‘trail and error’ geweest, waarbij elke nieuwe ontwikkeling  individueel bedacht en uitgewerkt werd. Dit bracht een geweldig gevoel van vrijheid met zich mee. Naarmate het project groter en serieuzer werd, kreeg ik echter steeds vaker vragen en werden de uitdagingen ook steeds complexer. Om mee te kunnen in de vaart der volkeren hebben wij toen een weloverwogen besluit genomen en ons aangesloten bij de Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland (VZOG) en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

De federatie heeft als doelstelling hoogwaardige zorg te organiseren op zorgboerderijen, en heeft daartoe het kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen ontwikkeld. Dit systeem ondersteund zorgboerderijen bij het zichtbaar en inzichtelijk maken van de zorg en de begeleiding die cliënten op de zorgboerderij kunnen verwachten.

Daarnaast zijn er nog de wettelijke kaders waarbinnen zorg aanbieders moeten opereren. De kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De Arbowet eist dat de zorgondernemer een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoert en de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beperken en de premies betaalbaar te houden.  Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de cliënten/deelnemers, hun familie en instellingen te laten wat zorg met kwaliteit op de zorgboerderij voorstelt.

Het Keurmerk

Na een jaar met het kwaliteitssysteem gewerkt te hebben moet de kwaliteit op het bedrijf in de praktijk getoetst worden. Via de FLZ moeten wij na één jaar een onafhankelijk beoordelaar uitnodigen. Deze bezoekt dan onze zorgboerderij en toets of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij een positief resultaat wordt het keurmerk verleend. Indien alles volgens plan verloopt ontvangt zorgboerderij Slangenburg ergens in januari 2014 het keurmerk ´Kwaliteit laat je zien´.

Met het keurmerk ´Kwaliteit laat je zien´ voldoen wij dan aan: