Stichting zorgboerderij slangenburglogo

Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland

Om deel te kunnen nemen aan het kwaliteitswaarborg hebben wij ons in maart 2012 aangesloten bij de VZOG. Sindsdien is de vereniging een prettige bondgenoot gebleken bij het opstellen van het kwaliteitssysteem en als klankbord in de vorm van de studiegroep.

De vereniging zorgboeren Oost Gelderland is opgericht in juni 2006 om de belangen van haar leden te behartigen. Op 1 april 2010 is het tweede bestuur geïnstalleerd. De leden zijn ondernemende zorgaanbieders in het buitengebied van Oost Gelderland. Het behartigen van de belangen doet men op een vijftal hoofdgebieden, direct voor de leden, maar vaak ook indirect, voor de cliënten/deelnemers, bedrijven, instellingen en overheid die met leden van de VZOG samenwerken.

De vijf hoofdgebieden  zijn:

  1. Belangenbehartiging: de vereniging functioneert als platform voor haar (aspirant-)leden en als een gesprekspartner namens haar (aspirant-)leden. Hierbij gaat het om een collectief belang.
  2. Kwaliteit: de vereniging heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Ieder lid moet het kwaliteitssysteem van de federatie Landbouw en Zorg op zijn bedrijf invoeren en onderhouden. Om dit verder te ondersteunen zijn de leden lid van een studieclub en worden werkbezoeken bij elkaar georganiseerd. Door met elkaar kritisch naar ieders aanpak te kijken wordt er continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Ook wordt er gedacht over nieuwe onderwerpen waar aandacht aan moet worden gegeven; kwaliteitsvernieuwing.
  3. Kennis: kennis is belangrijk in deze snel veranderende sector. Door deze met elkaar te delen kunnen we sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Kennis wordt gedeeld door het beschikbaar stellen hiervan op de website, maar ook door het organiseren van thema-avonden en het regelmatig rondsturen van nieuwsbrieven.
  4. Loketfunctie: voor leden maar ook voor cliènten en anderen is het handig om met vragen op een centraal punt terecht te kunnen. Deze loketfunctie kan bestaan uit: telefonische bereikbaarheid en een website voor zorgvragers en andere geìnteresseerden. Hiermee worden we meer toegankelijk en zijn een gesprekspartner voor zorgvragers, bedrijven, instellingen, gemeente, provincie, werkvoorzieningschap en nationale organisaties.
  5. Productie: de vereniging kan voor en namens de leden afspraken maken met organisaties voor het verlenen van zorg. Deze wordt dan door de leden aangeboden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een collectieve AWBZ erkenning of een raamcontract waarbinnen de leden zorgcontracten kunnen sluiten. Dit is nog een relatief nieuw gebied waar we volop mee bezig zijn.

Het werkgebied van de VZOG

Leden van de vereniging zijn ondernemende zorgaanbieders in het buitengebied van Oost Gelderland. Onder Oost Gelderland wordt in dit verband verstaan de gemeenten: Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Berkelland, Oude Ijselstreek, Montferland, Doetinchem, Rijnwaarden, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Doesburg, Bronckhorst, Zutphen en Lochem.